FSC 100% biodegrirlenip bilner

FSC 100% biodegrirlenip bilner

Doldurylýan we çalşylýan

banner

banner

tran

2008-nji ýylda dünýä ykdysady krizisi ýüze çykdy we dünýä biznesi pese gaçdy.Meniň dostum ýaňy belli halkara kompaniýasyndan çekildi.Bagtsyz bolmagynyň sebäbi, kompaniýanyň içinde organiki bambuk kosmetiki gaplamalaryny öňe sürüp bilmedi.Güneşli bir gün irden, bambuk kosmetiki gaplamalary hakda gezelenç etdik we söhbet etdik, ol şeýle diýdi: Jesse, işimiz bar bolsa, her kime sagdyn we ygtybarly ulanmaga, ýere zyýany azaltmaga, önümleri gaýtadan ulanmaga mümkinçilik berýär, Özümizi we başgalary begendirip, karýeramyz bolup biler, Bu nähili ajaýyp we ajaýyp zat.Maňa gaty täsir eden şeýle ýönekeý sözlem.Bambuk kosmetiki gaplamasy hakda çynlakaý pikirlenip başladym ……

Doldurylýan bambuk kosmetiki gaplamasy

Hyzmatdaşlarymyz

Bambuk kosmetiki gaplamak üçin hyzmatdaşlygymyzy artdyrarys we güýçlendireris.

 • namaki
 • naturaverde
 • gol
 • zao
 • aco
 • ben
 • cc
 • älem
 • dyp
 • ýaşyl
 • gran
 • lc
 • Miss
pd